Kötő József

(Kolozsvár, 1939. aug. 8.– ): színházigazgató, színháztörténész. 1961-ben végzett a Babeş–Bolyai Egyetem magyar nyelv- és irodalom szakán. 1984-ben doktorált. Négy évig általános iskolai tanár a Kolozs megyei Zsobokon. 1965-től a kolozsvári Állami Magyar Színház dramaturgja, 1985–1990 között ig.-ja. A művészszínházi és a népszínházi törekvések egyeztetésén, egyensúlyban tartásán munkálkodott. Számos színházi, színháztörténeti cikket, tanulmányt írt. Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből c. kötete 1976-ban a kolozsvári Dacia Kiadónál jelent meg. Szerkesztette, előszóval és jegyzetekkel látta el Bárd Oszkár: Színművek c. kötetét (Bukarest, 1988).