közjáték; interludium; intermedium

a színielőadás szüneteiben (felvonásközeiben) előadott pantomim v. szöveges jelenet (tréfás rögtönzés), melynek általában inkább az előadott cselekménnyel ellentétes hangulata volt a meghatározó, semmint az előadás tematikájával való összefüggése. Közjátékokat az ókortól kezdve alkalmaztak, a középkori vallásos színjátékokban, de az iskolai színielőadásokon és az udvari színházakban, opera-előadásokon is. Több színjátéktípus gyökerei nyúlnak a közjátékok egész előadássá bővülésének időszakába.