közönség; publikum

a színielőadáson jelenlevő, az előadás időtartamára esetlegesen közösséggé váló nézők összessége. A színjáték teljességéhez nélkülözhetetlen a közönség aktív részvétele az előadás menetében. A közönség élménye és reakciója közösségi, viselkedésében, aktivitásában a pillanatnyi és mindig egyszeri színpadi hatások mellett a nézőtéri történések is befolyásolják. A színházi közönség viselkedését a tömeglélektan törvényeivel írhatjuk le, társadalmi összetételét és annak történeti változásait a közönségszociológia vizsgálja.