közönségszociológia

a színielőadások közönségének társadalmi rétegződését, összetételét, színházlátogatási szokásait, a közönség ízlésének, igényeinek megjelenési, kifejeződési formáit, a színpártolás társadalmi megoszlását, a nézői jelenlét lélektanát és fiziológiáját vizsgáló tudományszak, melynek eredményeit a színház műsorpolitikájának, közönségszervezési feladatainak kidolgozásánál, ill. a színháztörténeti kutatásokban használják fel. – Ir. Pukánszkyné Kádár J.: Nemzeti Színházunk és a közvélemény a 19. sz.-ban (1937); Staud G.: Színház és közönség (1963); Almási M.: Színjáték és társadalom (1963); Descotes: Le public de thèâtre et son histoire (Paris, 1964); Mályuszné Császár E.: Színháztörténetünk társadalomtörténeti összefüggései. Színházszociológiai vázlatok (1965); Duvignaud: Sociologie du thèâtre (Paris, 1965); Kindermann: Die Funktion des Publikum im Theater (Wien–Köln–Graz, 1971); Hevesi S.: Az ismeretlen közönség. (Hevesi S. színházi műhelytanulmányai, 1976).