Kultsár István

(Komárom, 1760. szept. 16.–Pest, 1828. márc. 30.): színigazgató, mecénás, szakíró. A hajdani bencés szerzetes 1787–1799 között gimnáziumi tanár, 1800–06-ban nevelő gr. Festetics Györgynél. 1806-tól a Hazai Tudósítások (1808-tól Hazai és Külföldi Tudósítások) c. hírlap tulajdonosa és szerk. Pesten. Lapjában rendszeresen közölt színitudósításokat, és buzdított az állandó m. színészet létrehozására. 1813. szept. 1-jétől 1815 júl.-áig Pest vármegye által jóváhagyott ig. volt a pesti m. társ. élén. A Rondellát felújította, a játékszíni könyvtárat és a szcenikai készleteket saját költségére is gyarapította. Két röpiratban – Hazafiúi javallás magyar nemzeti theátrom építésére (Pest, 1814); Buzdítás a nemzeti theátrom felépítésére (Pest, 1815) – a nemzeti színház mellett agitált. Ehhez 1814. jún. 23-án telket ajándékozott – a mai Kossuth Lajos utca és Szép utca sarkán –, 1819-ben Eberl Károllyal tervet is készíttetett, amelyhez kommentárokat fűzött. (A telket 1828-ban Pest vármegye a rátáblázott adósságterhek miatt eladni kényszerült.) Alkalmi verseket is írt. – Ir. Pukánszkyné Kádár J.: Iratok a Nemzeti Színház történetéhez (1938, a telekügy aktái).