karakterszerep

a hagyományos → szerepkör tipizálásától eltérően a színpadi alak egyénített ábrázolását megkövetelő színészi feladat.