Lohinszky Loránd

(Marosvásárhely, 1924. júl. 2.– ): színész. Kolozsvárott a Magyar Művészeti Intézetben végzett 1950-ben. 1946–1950 között a kolozsvári Állami Magyar, 1950-ben a Székely Színház alapító tagja, és több mint negyven éven át a marosvásárhelyi társulat meghatározó egyénisége. 1964-től a marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet tanára. Tragédiákban, középfajú drámákban és vj.-okban, prózai és zenés darabokban egyaránt sikerrel szerepelt. Dikciója, hangsúlyai és kissé rekedtes hangszíne összetéveszthetetlenül egyénivé teszik bensőséges alakításait. Vígjátékokban a tomboló jókedvet, az ironikus fölényt vagy az epés gúnyolódást egyformán kiválóan érzékelteti. F.Sz. Trepljov (Csehov: Sirály); Kuligin (Csehov: Három nővér); Görgey (Illyés Gy.: Fáklyaláng); Filiberto (Goldoni: Különös történet); Lear (Sh.: Lear király); Prédikás (Sütő A.: Vidám sirató); Darkó (Nagy I.: Özönvíz előtt); Kálvin, Szervét (Sütő A.: Csillag a máglyán).

LOHINSZKY LORÁND

LOHINSZKY LORÁND