Lotscharekné Némethy Gizella

(Pest, 1852–Kolozsvár, 1921. dec. 26.): színésznő, énekesnő (alt). 1868–1870 között Follinus Jánosnál Aradon szerepelt, majd három évet Kolozsvárott töltött. 1873-ban Budára jött Fehérváry Antallal, ahol vezető színésznővé lépett elő. 1886-ban szerződött sikerének fő állomáshelyére, Debrecenbe, ahol 1899-ig, nyugdíjba meneteléig játszott. Kora egyik legjobb komikája volt. A társasági életben is szívesen fogadták franciás eleganciája miatt. Ady Endre verset is írt róla. Páratlanul színes althanggal rendelkezett. F.Sz. Lucia (Verdi: A trubadúr); Cipra (ifj. J. Strauss: Cigánybáró); Zárdafőnök (Hervé: Nebántsvirág).

M.A. 1873: Miskolc; 1874: Kassa; 1875–78: Kolozsvár; 1878–80: Arad; 1880–81: Székesfehérvár; 1881–82: Kassa; 1882–86: Temesvár.