Marosi Péter

(Marosvásárhely, 1920. jún. 15.– ): szerkesztő, kritikus, színházigazgató. A kolozsvári Református Teológián végzett 1943-ban, majd 1952-ben a Bolyai Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán államvizsgázott. Tábori lelkészként esett hadifogságba. 1947-ben tért haza, előbb Marosvásárhelyen újságíró, majd Kolozsvárott az Utunk szerkesztője lett. 1949-ben a kolozsvári Állami Magyar Színház ig.-ja. Tevékenységét a korra jellemző ellentmondásosság jellemzi. Az „élenjáró szovjet drámairodalom” számszerű fölényét egy-egy klasszikus mű parádés előadásával vagy hazai ízeket, színeket felvillantó bemutatókkal próbálta egyensúlyozni.