Marosvásárhelyi Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet

a színész- és rendezőképzés intézményes formáinak megteremtésére a II. világháború után került sor Erdélyben. 1948-ban jött létre Kolozsvárott a Magyar Művészeti Intézet, képzőművészet–zene–színház szakkal. Intézményalapító rektora Kovács Zoltán, a kiváló festőművész. Az ötvenes évek elején a szakok külön főiskolákká alakultak. Kolozsvárott a képzőművészeti részleg Ion Andrescu nevét vette fel, Gheorghe Dimáét a Zeneművészeti Főiskola. Mindkettő román és m. szakkal működött. 1954. aug. 14-én kormányrendelet hozta léte Marosvásárhelyen „…a magyar nyelven működő, önálló Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetet”. Rektorává a drámaíró Szabó Lajost nevezték ki, aki több mint húsz éven át, 1976-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig vezette az intézményt. 1976-ban román tagozatot létesítettek a főiskolán. Az új rektor Tompa Miklós, őt Csorba András követte. Csorba korai halála után több évig nem neveztek ki rektort, csak megbízást adtak az intézmény vezetésére. Végül Călin Florian, a craiovai színház volt igazgatója következett a sorban. 1992-től kezdve a kolozsvári Babeş–Bolyai Egyetem Filológia Karán is folyik magyar nyelvű színész- és rend.-képzés Tompa Gábor irányításával. A SzISzI diákszövetségének az évek során Thália c. diáklapja is megjelent. 1969–1973 között összesen 13, többnyire összevont, kettős szám jelent meg.