Mérey Sándor

(Dunapentele, 1779. szept. 18.–Buda, 1848. okt. 9.): drámafordító, mecénás, színházvezető. Joghallgató korában 11 fordítást készített az első, pest-budai m. társ. számára. Így magyarította Sh. Lear királyát (Szabolcs vezér) és III. Richárdját (Tongor). 1807 nyarán rövid ideig id. br. Wesselényi Miklós megbízottja volt a pesti társ. mellett, majd 1811–1813 között ig. A műsort 7 újabb fordítással gyarapította. Valamennyi munkája kéziratban maradt. Színházi iratai az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában (Fol. Hung. 1129) található. A Pesti Magyar Színház felépítését 100 forinttal támogatta. Nagy politikai karriert futott be. Volt országgyűlési követ és 1831–1845 között Somogy vármegye főispánja.