Mezey János

(Pest, 1848–?): igazgató, színész. Első adatunk róla 1864-ből való. Ekkor súgó volt Szabó Józsefnél Kassán, és színházi zsebkönyvet adott ki a társulatról. Egy év múlva Kőszeghy Endrénél lépett először színpadra. 1871-ig kisebb vidéki együtteseknél énekesként működött. Ekkor Jakabffy Elemérrel közösen daltársulat-vezetői engedélyt szerzett. Ebben a funkciójában öt éven át dolgozott. Felléptek Pesten a Beleznay-kertben, és a „Kiskomlóban” 1874-ben a Margitszigeten. Kisegyütteseivel közkedvelt volt az esti szórakozóhelyeken. 1876-ban ismét Kőszeghyhez szerződött mint énekes-színész, majd 1878–79-ben újból próbálkozott az igazgatással. Rövid időre a Népszínház is szerződtette, de 1879 márc.-ában már Fáy Gusztávnál volt tag Galgócon. 1879–80-ban ismét daltársulatot vezetett a „Kiskomlóban” és Debrecenben. Az 1880-as évektől önállóan, mint „kóbor énekes” járta a vidéki városokat. 1875-től Bóér Róza (Szászrégen, 1855–?) színésznő volt a felesége.