mimika; arcjáték

(görög): a színészi akció, alakítás egyik eleme, a dialógust kísérő v. helyettesítő mimika. A színpadi alak érzéseinek, indulatainak, gondolatainak tükrözését, a partner szövegére, játékára való reagálás lehetőségét szolgáló színészi eszköz.