mirákulum

középkori katolikus egyházi irodalmi műfaj és színjátéktípus. Egyes szentek, főként Mária, csodatevő erejét volt hivatva bizonyítani. A 12. sz. óta az angol, spanyol, olasz, ill. leggazdagabban a francia nyelvterületen virágzott. Nálunk a 17–18. sz. iskolai színjátékaiban jelent meg (Szt. Katalin, Szt. Miklós, Szt. Margit).