Magyar Csupajáték

fővárosi hivatásos színpadi alkotó- és előadóművészek tömörülése 1938–39-ben, alkalmi előadás-sorozatokra. A korabeli színházi produkcióktól eltérő profilú, népköltészetre és népszokásokra, zene- és táncfolklórra alapozott feldolgozásokban részt vett Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Lajtha László, Veress Sándor, Bordy Bella, Szabó Iván és Csányi László. A vállalkozás szervező-vezetője Paulini Béla volt, a koreográfiákat Milloss Aurél készítette. A bp.-i előadásokon kívül a Magyar Csupajáték Londonban is bemutatkozott, de tartós anyagi-szervezeti háttér hiányában rövidesen megszűnt.