misztériumjáték

a húsvéti események köré felépülő középkori katolikus egyházi színjátéktípus. A 14. sz.-tól kezdve az újtestamentumi epizódok az ún. ószövetségi „párhuzamos helyekkel” bővültek; végül, pl. Angliában, többhetes ciklusokká szerveződtek. Humoros közjátékaik az európai vj. fejlődésének fontos előzményei. M. nyelvű középkori misztériumjátékot nem ismerünk. Az ország német nyelvű városaiban azonban, pl. Bártfán, a 15. sz. közepén rendeztek ilyen játékot. Mintájukra készült a 18. sz. során az erdélyi Csíksomlyói passió.