modern tánc

a 19. század legvégén induló, balettellenes táncművészeti törekvések összefoglaló elnevezése, amelyek mindegyike a természetes mozgások újrafelfedezését, az alkotó-előadó személyiségének szabad kibontakozását tűzte ki céljául. Sokágú művészeti mozgalom, ezért jelentése nyelvterületenként, ill. történetileg változó. Mo.-on eleinte a mozgásművészet és a mozdulatművészet elnevezés vált általánossá. Főbb képviselői az 1920-as évektől: Dienes Valéria, Madzsar Alice, Szentpál Olga, Kállai Lili, Berczik Sára, Mirkovszky Mária. 1949-től a hazai mozgásművészeti iskolák működését betiltották, az Országos Mozdulatművészeti Tanítóképző tanfolyamait megszüntették, az irányzat képviselői szakmai átképzés után csak a balett v. a néptánc területén működhettek tovább. Az 1980-as évek elejétől hazánkban fiatal táncosok és koreográfusok nyugat-európai és amerikai moderntánc-tanárokat bevonva újból kezdik meghonosítani a különböző irányzatokat: Graham-technika, Limón-technika, jazz, kontakt-improvizáció.