Molnár György

(Nagyvárad, 1830. ápr. 13.–Bp., 1891. szept. 30.): színész, rendező, színházszervező, színházigazgató, színháztudományi és szépíró. 1846-ban Radnalippán mint színlapíró került első társ.-ához, majd Komáromy Sámuelhez szegődött. 1848–49-ben honvéd volt. 1850–1853 között Erdély területén működött: Kolozsvárott, Nagyváradon, Marosvásárhelyen játszott. 1854-ben Szegeden, 1855–1857 között Győrött, 1857-ben Debrecenben volt szerződésben. 1858-ban Pécsett kezdett igazgatni. 1861–1864 és 1867–1870 között a főváros második m. nyelvű színházának, a Budai Népszínháznak volt alapító ig.-főrend.-je. Egyenrangúan kezelte a szöveget, a zenét, a tömegmozgatást, az illúziókeltő színpadi környezetet, a világítást, a hanghatást. A látványos színpadi produkció első meggyőződéses képviselője volt hazánkban. Az ő irányítása alatt játszották az első, egyhuzamban száz előadást megért látványosságot, Laloue–Anicet-Bourgeois: Az ördög pilulái c. zenés darabját (1863). 1870–1875 között a Nemzeti Színház, 1875-ben néhány hónapig a pesti Népszínház tagja volt. Mint művezető működött 1865–66-ban Debrecenben és 1879–80-ban Kolozsvárott. Az 1870-es évek közepétől inkább csak vendégként lépett föl az ország szinte minden városában. Tagként csak Krecsányi Ignáchoz (1878), majd Szabadkára (1880), Kassára (1883), Temesvárra és Selmecbányára szerződött (1884). Vidéken kedvelt tragikus hős volt. Általában patetikusan szavalt, még a társalgási színművekben is. Műveltségének hiányait szerepeinek gondos tanulmányozásával ellensúlyozta, s tapasztalatait folyóiratokban, könyvekben adta közre. F.Sz. Othello, III. Richárd, Coriolanus, Lear (Sh.); Tartuffe (Molière); I. István király (Dobsa L.). F.R.: Sh.: Othello, III. Richárd, Coriolanus, Téli rege, A vihar; Katona J.: Bánk bán; Szigligeti E.: Gritti, II. Rákóczi Ferenc fogsága; Rákosi J.: A krakkói barátok; Suppé: Boccaccio; Millöcker: Dubarry. F.M.: A színpad és titkai (1875); Világos előtt (Szabadka, 1880); Világostól Világosig (Arad, 1881); Világos után (Arad, 1882). – Ir. M. Császár E.: A Budai Népszínház műsora (1957); M. Császár E.: Molnár György, a rendező (1964); P. Kádár J.: A Budai Népszínház története (1979).

MOLNÁR GYÖRGY –

MOLNÁR GYÖRGY – Bem (Rajkai Friebeisz I.: Bem hadjárata)