moralitás

allegorikus szereplőket felvonultató színjátéktípus. Mintapéldája a 16. sz. elejéről származó holland–angol Akárki (Everyman). Bűnök és erények, a legkülönbözőbb emberi tulajdonságok nyernek benne megszemélyesítést; jelmezeinek is meghatározott jelrendszere volt. Hazánkban a legkiemelkedőbb m. nyelvű moralitás a Comico-tragoedia (1646). A későbbi népi változatokban ez az ún. „dúsgazdagolás”, melyet a II. világháborúig Erdélyben, Udvarhely megyében s más helyeken még játszottak.