Móricz György; János

(?–?): színész, színigazgató: Működési engedélyét az erdélyi főkormányzóság 1789. okt.-ben állította ki Nagyszebenben, ennek birtokában 1790. jan.-ban Kolozsvárott, júl.-ban Szatmáron tartotta háromtagú társ.-ával előadásait. Talán más városokban is fellépett. Jelenlegi ismereteink szerint ez volt az első m. vándorszíntárs. Műsora ismeretlen, de valószínű, hogy mutatványosként is szórakoztatta közönségét. – Ir. Enyedi S.: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei (Bukarest, 1972).