Murányi Zsigmond

(?–?): színész, drámafordító. 1808–1815 között a pesti társ. tagja volt, majd velük Miskolcra és Kassára ment. 1819-től 1824-ig Székesfehérvárott játszott. 1821-ben a zilahi születésű Murányi Zsigmondot szülőföldje, Közép-Szolnok vármegye táblabírójává választotta. Ez volt az első társadalmi megtiszteltetés, ami m. színészt ért. 1827-ben Kolozsvárott volt szerződésben. Utolsó adatunk 1831-ből van róla, amikor Pesten egy vándortárs. tagja volt. A méltóságos megjelenésű színész elsősorban uralkodókat, főrangú személyeket és apaszerepeket játszott. Több drámát fordított német nyelvből, közülük nyolcnak a szövege maradt fenn. F.Sz. Montalbán (Lemierre: Lanassza); Thury György (Ihászi I.); Podjebrád (Szentjóbi Szabó L.: Mátyás király); Géza herceg (Kisfaludy K.: Ilka).