Magyar Országos Színművészeti Tanács

(1920–1922): 1920. febr.-ban szervezett testület, amely 1922. júl.-ig, tagjai lemondásáig állott fenn. Feladata, hogy színművészeti ügyekben általában politikailag indokolt véleményével, javaslataival segítse a kormányt, a m. színpad irodalmi színvonalát, nemzeti és erkölcsös szellemét intézményesen biztosítsa. Valójában a Nemzeti Színház ig.-ja mellett régebben fennállott drámabíráló bizottság felelevenítése volt kibővített hatáskörrel. Főleg a Nemzeti Színházhoz érkezett drámákat bírálta el, véleményt mondott a tervezett színháztörvényről, a magánszíniiskolák felügyeletéről. Elnöke ifj. Ábrányi Emil (1920. máj. 20-ig), ill. Császár Elemér, tagjai Ferenczy Ferenc, Kéky Lajos, Szász Károly, Szemere György, Voinovich Géza voltak.