Magyar Táncművészek Szövetsége

hivatásos alkotó- és előadóművészeket, pedagógusokat és kutatókat tömörítő szakmai szervezet. Nem szakszervezetként működik, bár alkalmilag érdekvédelmi kérdésekben is fellép. Fő funkciója a művészeti érdekképviselet, közvetítés az ágazati érdekek és pl. hatóságok vagy intézmények között, a tagság folyamatos tájékoztatása, kezdeményezések a hazai táncművészet megújítására vagy korrekciójára, kapcsolatok építése a külföldi társszervezetekkel, valamint a szakmai ismeretterjesztés elősegítése. Első formája 1948-ban szerveződött, de Magyar Táncművészek Szövetsége néven 1954-ben alakult meg. Legfőbb fóruma hosszú időn át a háromévenként megrendezett Közgyűlés volt, amely egy-egy periódusra megválasztotta az ügyekben eljáró elnökséget. Feladatának megfelelően az évek során tanácskozásokat rendezett az egyes társ.-ok vagy táncirányzatok értékelésére, a tagság tájékoztatására kiadta periodikáit és évkönyveit (Külföldi Szemle, Táncművészeti Értesítő, Tánctudományi Tanulmányok), kezdeményezte az Interbalett bemutatósorozatát és a Táncfórum létrejöttét, előterjesztéseket tett művészeti díjakra, ill. nívódíjakat adományozott stb. Kiépítette értékes szakmai archívumát (könyvtár, fotó- és videogyűjtemény, kézirattár), amely 1988-tól a Magyar Színházi Intézet – elkülönített részlegeként működik. A mo.-i társadalmi átalakulás hatására 1990-ben a Magyar Táncművészek Szövetsége is átrendeződött: a továbbiakban mint föderatív szervezet működik elsősorban koordinálási feladatokkal. A föderáció összetevőit az autonóm szakszövetségek, egyesületek, társaságok alkotják (balett, néptánc, modern tánc, társastánc, tudományos kutatás).