Nagyszombat színészete

a történelmi Mo.-on a legelső jezsuita iskolai színjátékokat Nagyszombaton tartották már 1561-től kezdve. Nagy színpadot rendeztek be, ahol 1627-ben többek között a Zsuzsanna-történetet adták elő. 1631-ben a prímási palota alkalmi színházában Belleczi Péter Barlám és Jozafátját mutatták be. 1689-ben 100 aranyért jelmezeket vásároltak. 1692-ben Esterházy Pál herceg az első mo.-i kőszínházat építtette a számukra, amelybe négy év múlva Velencéből hozatott díszleteket. Faludi Ferenc, egy időben a kollégium tanára, két, olaszból magyarra fordított darabot rendezett az iskolában, 1749-ben és 1750-ben. A jezsuita rend feloszlatása után német vándortárs.-ok kezdték használni a színházat; így 1770-ben és 1774-ben Felix Berner társ.-a. A magyarok közül 1826-ban Balog István együttese járt először Nagyszombaton. 1870-től néha szlovák műkedvelők is rendeztek előadásokat. Az 1880-as évektől kezdve a város az ún. nyitrai színikerülethez tartozott. Így pl. 1911–12-ben Szabó Ferenc ig. kapott játékengedélyt. 1919 után azonban a csehszlovák hatóságok nem engedélyezték m. nyelvű társ.-ok fellépését.