Naláczi József br., id.

(Nalácvád, 1748–Batiz, 1822. ápr.): fordító, mecénás. A nagyenyedi kollégiumban tanult. 1764–66-ban királyi táblai jegyző Marosvásárhelyt. 1766–1773 között testőr Bécsben, itt ismerkedett meg a felvilágosodás eszméivel és a francia irodalommal. 1773–1778 között huszárszázados volt a sepsiszentgyörgyi határőrezrednél. 1788-tól a kolozsvári kerületi tábla alelnöke. 1790–92-ben Zaránd vármegye megbízott, 1792–1809 között kinevezett főispánja, 1796-tól a nagyenyedi kollégium főgondnoka. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság tiszteletbeli tagja volt, amelynek alaptőkéjéhez 1791-ben 1000 rhénesforintot ajánlott. 1792-ben továbbította Kelemen László színháztervét Kolozsvárra. 1795-ben évi 30 forintot ajánlott fel az erdélyi m. színészet támogatására. Két drámát fordított francia nyelvből: Eufémia (Pozsony, 1783), A szerencsétlen szerelmesek (Kolozsvár–Szeben, 1793). Írt verseket, de ezeket később megsemmisítette. Fordított más műfajokban is. Emlékiratainak töredéke megjelent a Kolozsvári Hetilapban (1853, 74–77. sz.).