narrátor

(latin): 1. drámai személyiséggel nem rendelkező, a cselekményen kívül álló szereplő. Funkciója a cselekmény bevezetése, ismertetése, kommentálása. Pl. Rendező (Wilder: A mi kis városunk). Ha a figura beépül a színpadi mű szerephierarchiájába, a rezonőri szerepkört tölti be; 2. a → hangjáték kommentáló funkciót betöltő szereplője.