Nemzeti Játékszíni Tudósítás

(Kassa, 1830–1831): az első m. nyelvű színházkritikai folyóirat. Egyetlen teljes sorozatát Kassán őrzik. Írta, szerk. és kiadta gr. Csáky Tivadar. A 16 lapszám (1830. dec. 11.–1831. márc. 26.) összesen 81 kassai előadásról közölt kritikát. Kiadta és utószót írt Enyedi Sándor, 1979 (hasonmás kiadás). – Ir. Keller I.: Gr. Csáky Tivadar zenekritikái (Magyar Zenei Szemle, 1843).