New York-i magyar színházi lapok

az első magyar New York-i színházi orgánumot a New York-i Magyar Színtársulat adta ki 1911–12-ben. A nagy formátumú Színházi Újság c. lap főleg a műsorközlés célját szolgálta, de a bemutatásra kerülő darabok szereposztása mellett a lap közölt rövid színdarabrészleteket, színházi híreket és hirdetéseket is. Az újság nyolc oldalon jelent meg. – A következő lap 1921. szept. 15-én indult, ugyanezen a néven; kis formátumú, 30 oldalas „magyar színházi, irodalmi és művészeti folyóirat” volt, és 1922-ig havonta kétszer jelent meg. Neuwald H. Jenő szerkesztette, a megjelentetést Green Béla újságíró és Buday Károly menedzser segítette. – 1928-ban indult a szélesebb olvasótáborra számító, kétnyelvű, magyar–angol Színház és Mozi Újság (Theatre and Movie News), számonként 48 oldalon. Szerémi Simon szerkesztette, bizonyos fokig Incze Sándor Színházi Életének mintájára. Riportok, interjúk, színészportrék, regényrészletek, lelki tanácsadás, pletykák egyaránt előfordultak a lapban. Megszűnésének pontos ideje ismeretlen.