Nagy János

(?–?): színész. 1796–97-ben Nagybányán állított fel egy háromtagú kistárs.-ot, amellyel 1796-ban Debrecenben játszottak. 1806-ban Kolozsvárott a Mo.-ra induló társ. tagja. 1807–1815 között Pesten szerepelt, itt rendező, művészeti felügyelő és könyvtáros is volt. 1815-ben először vezetett m. társ.-ot Egerben. 1824-ben Miskolcon telepedett le, de nem hagyta el a pályát. 1829-től 1833-ig a kassai együttes színlaphordója. Utolsó adataink 1842–43-ban Miskolcon szólnak fellépéseiről. Már az 1810-es években intrikusokat és idősebb karakterfigurákat játszott. F.Sz. Moór Ferenc (Schiller: Haramiák); Izsák (Bretzner: Módi szeretők); Fedel (Ziegler: Világ hangja, szív jósága).