Nagy Lázár; Káli

(Alsójára, 1772. ?–?, 1837. júl. 30.): mecénás, színházbérlő-, igazgató. Erdélyi birtokos nemes, 1807–1809 között Kolozs vármegye alispánja, majd 1809–11-ben főbírája. 1811. jún. 22-től 1813 nyaráig a kolozsvári színház építésének vezetője. 1500 Ft-tal támogatta a színház létrehozását. 1820-ban a színházi bizottság, 1821-től az igazgatóbizottság tagja és pénzügyi vezetője, 1821. aug. 16-tól 1822. aug. 16-ig és 1823. okt. 1-jétől 1824. okt. 1-jéig a Farkas utcai színház bérlő igazgatója volt. Ő szervezte meg az operai társ.-ot, amely a hazai Rossini-kultuszt teremtette meg. 1821 ápr.-ában fejezte be emlékezéseit: Az „Erdélyi Nemzeti Játékszínnek”, „Magyar Játtzó-társaságnak” eredete, fennállásának, viszontagságainak a mai időkig leírása. Az elsőrendű színháztörténeti forrást kiadta Jancsó Elemér; Kolozsvár, 1939, 1941. (Egykorú kéziratos másolata az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában található.) – Ir. Ferenczi Z.: A kolozsvári színészet és színház története (Kolozsvár, 1897); Enyedi S.: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei 1792–1821 (Bukarest, 1972, passim); Bényei M.: Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai, 1791–1847 (1990, passim).