Nyitra színészete

az első ismert, m. nyelvű hivatásos színielőadást 1821. dec.-ben Kilényi Dávid társ.-a tartotta. Nyitra színészete rendszertelenül ugyan, de bekapcsolódott a m. és a német vándortárs.-ok útvonalába: Balog István (1826), Hetényi József (1840), Abday Sándor (1842), Chiabay Pál (1845), Kocsisovszky Jusztin (1859), Friedrich Dorn (német, 1868), Gerő Jakab (1870), Szuper Károly (1874–75), Szegedi Mihály (1875), Balogh György (1876) járt a városban. A Voyta Adolf tervezte kőszínház, melynek színpadát Galó György építette, 1883. nov. 19-én nyílt meg. Építtetésében, támogatásában Nyitra városán kívül, Nyitra megye is részt vállalt, így a színház a Nyitramegyei Nemzeti Színház nevet vette fel. Állandó társ.-a nem volt, a nyitrai évad a három téli hónapra terjedt ki. Jelentősebb ig.-k: Bogyó Alajos (1883, 1884, 1885), Krecsányi Ignác (1891), Rakodczay Pál (1892), Veszprémi Jenő (1892, 1893), Mezei Béla (1900–1902, 1904–1905). Utolsóként Szabados László, ill. Lászlófi Bódog társ.-a játszott Nyitrán 1919-ben. Ezután a szlovákiai, Kassa és Pozsony központú m. nagytárs.-ok közül egyik sem járt Nyitrán, a színházban a kassai és a pozsonyi szlovák társ. vendégszerepelt.