Nyáry Pál

(Nyáregyháza, 1806. dec. 12.–Pest, 1871. ápr. 21.): színházszervező és vezető. 1836-tól Pest vármegye főjegyzője, a Pesti Magyar Színház építését felügyelő vármegyei bizottság tagja és jegyzője, 1837. évi jelentésük készítője. Maga is 3 és 1/2 részvényt jegyzett. 1837-től a színház működtetésére alakult rt. választmányi tagja és titkára. 1839. jan.–ápr. között az igazgatóválasztmány elnöke. Az operaháborúban, Schodelnéhoz fűződő élettársi kapcsolata miatt is, az operapárt egyik vezére. 1845-től Pest vármegye másodalispánja, a Nemzeti Színház páholybérlője. 1849–1854 között várfogsága idején birtokát a visszavonult Schodelné gondozta. 1861–1868 között ismét aktív politikus.