OPAKFI

az Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesület Színháztechnikai Szakosztálya 1968-ban alakult. Feladata, hogy az országban dolgozó színháztechnikai, szcenikai és színházépítészeti szakembereket összefogja, munkájukat segítse, összhangba hozza, szakmai tájékozottságukat bővítse. Ezzel összefüggésben a belföldi háttéripar kifejlesztését is fontos céljának tekinti. Természetesen ez csak közvetetten lehetséges. A kétévente megtartott Színháztechnikai Napokon bemutatják az új technológiákat, gyártmányokat, ezzel is újításra ösztönözve mind a szakembereket, mind az ipar képviselőit. Aktívan közreműködnek a színházak felújításánál is. A szakemberek munkáját szakkönyvtár is segíti. Az egyesület lapja a Színháztechnikai Fórum, mely 1972 óta jelenik meg. Ebben a klasszikus színháztechnikai témakörökön kívül foglalkoznak a lézerrel, a videotechnikával, az amatőr színjátszásból adódó speciális kérdésekkel is. A lap szakmai hirdetéseket is közöl, célja az új technikai eszközök, eljárások népszerűsítése. Az egyesület tagja a prágai központtal működő OISTAT-nak (Szcenográfusok és Színháztechnikusok Nemzetközi Szervezete). A nemzetközi szervezet egyik alelnöke évekig Szabó-Jelinek Iván volt, aki az OISTAT Magyar Központjának elnökeként, a Publikáció és Információcsere Bizottság elnökeként és a Színháztechnikai Fórum főszerkesztőjeként is dolgozott. A szakosztály tagjai a nemzetközi szervezet több bizottságában is aktívan részt vesznek. Az OISTAT kétévenkénti kongresszusán állandóan van m. küldött. 1977-ben Bp.-en tartották az OISTAT Publikációs és Információcsere Bizottságának ülését. Ezen határozták el az azóta megjelent kilencnyelvű Színházi Műszaki Szótár kiadását.