Országos Színészegyesület

(1871–1938): a magyar színészet erkölcsi, anyagi és szociális érdekeinek védelmére 1871. ápr. 6-án Magyar Színészkebelzet néven alakult meg. A létrehozását előkészítő munka már 1869-ben megindult, és összefonódott a színészek nyugdíjintézetének ügyével. Az Országos Színészegyesület a munkaadók – színigazgatók – és a munkavállalók – színészek – közös autonóm szervezeteként működött, mely felügyelte és kiadta a színészi és színig.-i működési engedélyeket, ill. kialakította és megszervezte a színészek nyugdíjrendszerét. Hivatalos közlönye a Színpad (1869–1890). c. lap lett, 1883-tól azonban a Színészek Lapja vette át az egyesület híreinek közzétételét. Az Országos Színészegyesület 1873-ban nevét Magyar Színészek Egyesületére változtatta. 1878-tól Országos Magyar Színészegyesület és Nyugdíjintézet néven szerepelt. Az egyesületi tagok tagdíjat fizettek, amely a nyugdíjalappal együtt képezte az egyesület vagyonát. 1890-től már önálló székházzal rendelkeztek. 1903-ban megalakították az Országos Színészegyesület Színészképző Iskoláját. 1939-től szerepét a Színművészeti és Filmművészeti Kamara vette át. Az Országos Színészegyesület elnökei: Ribáry József (1871–1890), Feleky Miklós (1891–1892), Stesser József (1892), Kaffka László (1893–1896), Pázmándy Dénes (1897–1898), Molnár László (1899–1900), Ditrói Mór (1901–1917), Szilágyi Vilmos (1917–1926), Stella Gyula (1926–1931), Sebestyén Géza (1931–1936), Tihanyi Béla (1936–1938). – Ir. Stella Gy.–Erődi J.: Az Országos Színészegyesület és Nyugdíjintézet története (Színészek Lapja, 1928. nov. 1.–1933. jan.).