Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
(Bp., Krisztina krt. 57.)

1952. nov. 2-án Országos Színháztörténeti Múzeum alakult az V. ker., Petőfi Sándor u. 2. sz. alatt, amely 1954. aug.-ban átköltözött jelenlegi épületébe. Itt rendezte első állandó kiállítását A magyar színészet hősi harca, 1790–1849 címmel, amely 1954–1962 között volt látható. Utána több időszaki kiállítást rendeztek ebben az épületben. 1957. márc.-ban Színháztudományi és Filmtudományi Intézetté alakult, és a Színház- és Filmművészeti Szövetség könyvtára és dokumentációs anyaga is ide került. 1959-ben levált és önállósult a Magyar Filmintézet, 1959–1969 között Színháztudományi Intézet, majd 1969-től Magyar Színházi Intézet néven működött tovább az intézmény, továbbra is magába foglalva az Országos Színháztörténeti Múzeumot. 1953-tól az intézet kezelésébe került a Bajor Gizi Színészmúzeum. 1991-ben, sokoldalú tevékenységét elismerve, az intézmény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet elnevezést kapta. Országos hatáskörű múzeum. Részlegei: fotóarchívum, kézirattár, képzőművészeti gyűjtemény és emléktár, szcenikai tár és topográfiai gyűjtemény, színlap- és aprónyomtatványtár, hangtár, videotár; bábgyűjtemény. Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a kibővített Bajor Gizi Színészmúzeum állandó kiállítása mellett időszaki kiállítások számára is helyet biztosít. Az intézet továbbra is ellátja a szakmát szolgáltatásaival: dokumentáció, központi adatbank, könyvtár, nemzetközi színházművészeti előadói csoport, fotólaboratórium, szerkesztőség és saját nyomda áll a szakemberek rendelkezésére. Kiadványai: Színháztörténeti Füzetek, Színháztörténeti Könyvtár, Színháztudományi Szemle, Világszínház, Magyar Színházi Hírek (angol, német nyelven), Évkönyv. Az MTA Színház- és Filmtudományi Bizottságának munkabázisa. A Nemzetközi Színházi Intézet (ITI) Magyar Nemzeti Központja is itt működik.

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET