Ölvedy Zsóka; Zsófia

(?–?): színésznő. 1929–30-ban az újpesti, 1933–34-ben a szegedi társ., 1936–38 között a Vígszínház, 1941-től 1944-ig a kolozsvári színház tagja volt. Naivaszerepeket játszott. 1937–44 között több filmben is szerepelt. F.Sz. Magda (Kádás I.: Magdát kicsapják); Gondos Magdolna (Tamási Á.: Énekes madár); Lidi (Kerecsendi Kiss M.: Az első).