Őri Filep István; Fülöp

(?–?): színész. 1790–92 között az első, pest-budai m. színtárs. tagja, az első m. nyelvű előadásokon, 1792. okt. 25-én és 27-én Simai K.: Igazházi c. magyarított darabjában Lázár szerepét játszotta. Már 1792 aug.-ában felmerült, hogy a Kolozsvárra költözik, és segíti az erdélyi m. színészet szervezését. Utolsó pesti fellépése 1792. szept. 26-án volt. Kolozsvárott először 1793. jan. 30-án lépett színpadra. A pest-budai együttest magánvagyonából támogatta, Kolozsvárott pedig látványos előadásokat finanszírozott. Tragikus és érzékenyjátéki hősöket alakított. 1794-ben, amikor a kolozsvári társ. a Kótsi-család vállalkozásaként működött, szerepköri ütközései támadtak az ig. Kótsi Patkó Jánossal, aki szerepeket vont meg tőle, majd időleges távozásra késztette. 1794. máj. 27-én Marosvásárhelyt tervet nyújtott be a Nyelvmívelő Társaságnak egy ottani színház létrehozására. Újabb kolozsvári fellépéseire 1794–1797 között vannak adataink. További életútja nem ismert. F.Sz. Gyárfás (Dugonics A.–Endrődy J.: Az arany perecek); Király (Sh.–Schröder: Hamlet); Limison (Fenouillet: Gályarab); Esméretlen (Kotzebue: Embergyűlölés és megbánás); Rómeó (Sh.–Weisse: Rómeó és Júlia) Cato (Gottsched: A haldokló Cato). – Ir. Enyedi S.: Egy ismeretlen dokumentum a kolozsvári magyar színjátszás történetéből (Színháztudományi Szemle, 1985. 17. sz.); Jancsó E.: Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai (Bukarest, 1955).