paródia

(görög, ’gúnydal’): 1. általános művészeti értelemben egy konkrét mű, műfaj v. stílusirányzat, ill. gyakrabban konkrét személy külső és belső sajátosságainak, modorosságainak komikus hatást kiváltó utánzása; a karikatúra egyik válfaja; 2. színjátéktípus a 18. sz. második és 19. sz. első felében Bécs népszínpadain, a városi kispolgárság szatirizáló kedvének és igényeinek kielégítésére. Vegyes zeneiségű, több drámára, operára, irodalmi műre stb. utaló színjátéktípus vált belőle, amely új szellemi környezetbe kerülve (pl. magyarítva) elvesztette kapcsolatát a paródia tárgyával és pusztán szórakoztató funkciója érvényesült. E minőségében egyik előzménye a magyar népszínműnek. (Munkácsi János művei az 1830-as évekből); 3. kisebb terjedelmű színjátéktípus, mely közismert művet, de leginkább ismert személyt, annak modorosságait gúnyolja ki egy-egy kabaréjelenetben, zárt műsorszám keretében.