Pécs színészete

első ismert hivatásos színielőadását 1791-ben Schiller német színig., a város első hivatásos m. nyelvű sziníelőadását pedig 1818 tavaszán Balog István társ.-a tartotta. 1818-tól 1876-ig Pécs a m. – Balog István (1821–22), Kilényi Dávid (1820, 1837–1837, 1845), Pály Elek (1827, 1835), Tóth István (1828), Baky Gábor (1834), Farkas József (1839), Chiabai Pál (1848) – ill. a német vándortárs.-ok útvonalába egyaránt bekapcsolódott. A társ.-ok a Hattyú fogadó nagytermében léptek fel. 1840. okt. 1-jén nyílt meg a pécsi Polgári Kaszinó által építtetett első kőszínház, melyben 1846 őszéig csak német társ,-ok játszottak. 1846–47-ben a pécsi Nemzeti Kaszinó vette bérbe az épületet, a támogatásával létrehozott társ. ig.-ja Havi Mihály és Szabó József volt. A következő m. társ. Latabár Endréé, 1856-ban játszottak a kőszínházban. Az utolsó német előadás 1876-ban volt. 1886-ban a színházépületet lebontották, az előadások ezután 1895-ig a Somogyi Károly (ig. 1887–1899 között) által építtetett színkörben folytak. A Steinhardt és Lang építészcég építette, kb. 1150 nézőt befogadó második kőszínház 1895. okt. 5-én nyílt meg. Ig.-i: Tiszay Dezső (1899–1900), Tiszay Dezsőné (1900. jan.-tól 1901. febr.-ig), Nádassy József (1902. márc.-tól 1904. máj.-ig, 1920–23), Kövessy Albert (1905. jún.-tól 1910. nov.-ig), Füredi Béla (1911. dec.-től 1919–20), Asszonyi László és Kürthy György (1923–24), Asszonyi László (1924–26), Fodor Oszkár (1927–38), Tolnay Andor (1938–39), Hlatky László (1942–43), Székely György (1943–45 és 1947 ősz–1948. febr. 25.), Szalay Károly (1945–46), Halasi Iván (1946. ősz–1947. febr. 10.), Szalay Károly (1947. márc.-tól évad végéig). Pécs az 1939–40-es évadkezdettől cseretárs.-okat fogadott, majd az 1942–43-as évadtól ismét önálló társ.-tal működött. A színház működése 1948. febr. 23-tól élén Both Béla miniszteri biztossal és Lendvay Ferec megbízott ig.-val már az államosítás felé tartott. – Ir. Kardos E.: A pécsi német sajtó és színészet története (1932); Hernády F.: Adattár a pécsi magyar színjátszás kezdeteihez (1960); Márffy A.: Pécs szabad királyi város német és magyar színjátszásának levéltári forrásai a Baranya Megyei Levéltárban. 1727–1848 (1992), 1849–1886 (1993); Márffy A.: Pécs színháztörténetének forrásai a Baranya Megyei Levéltárban 1886–1949 (1990); Futaky H.: A Pécsi Nemzeti Színház műsorának repertóriuma bibliográfiával, 1895–1949 (1992).