Pécsi Nemzeti Színház

1949-ben, az államosítás után Szendrő József vezetésével kezdte meg működését a színház. Pár év alatt kialakult a széles kulturális igényeket kielégítő struktúra. 1955-től működik a Kamaraszínház, amely 1965-től gyermekszínház lett. 1959-ben szerveződött az operatárs. A balettegy. 1960-tól Pécsi Balett néven Eck Imre vezetésével szerzett nemzetközi hírnevet. Utolsóként 1961-ben – hivatalosan csak 1981-ben – csatlakozott a színházhoz a Bóbita Bábszínház Kós Lajos irányításával. A Pécsi Nemzeti Színház vezetőinek szándéka olyan műsorstruktúra kialakítása volt, amely a színház adottságait leginkább kihasználta, és a különböző műfajok segítségével a közönség legszélesebb rétegeit vonzotta a színházba. Ezzel felvállalták a legjobb értelemben vett népszínházi feladatot. Ez a célkitűzés Nógrádi Róbert igazgatása alatt 1962–1988 között teljesedett ki. Kezdetben a színház sok kritikát kapott, hogy a műsor nem elég differenciált, a színház keveset utazik tájelőadásokra és főként a kortárs m. drámát hiányolták. Nógrádi irányítása alatt a társ. többször átalakult. Így jött létre a 70-es évek közepén egy kiváló alkotógárda, amelyben fontos szerepet játszott Czímer József vezető dramaturg és Sík Ferenc, aki 1965-ben került a színházhoz, és 1974-től már főrend. volt. Ez az időszak, a 70-es évek közepétől a 80-as évek elejéig a színház virágkora volt. A Pécsi Nemzeti Színház országos és nemzetközi sikereket ért el, és a m. dráma legaktívabb támogatója volt. Évente több m. művet is bemutattak, gyakran akadt köztük ősbemutató is. Illyés Gyula, Hernádi Gyula, Sárospataky István, Páskándi Géza, Cseres Tibor szinte háziszerzőnek számított. 1978 nyarán állandó Nyári Színház alakult, amely az egész várost birtokba vette. A 80-as évek elején válságba került a színház. Ebben az évben kezdődött a Kamaraszínház rekonstrukciója, ami 1986-ig tartott, majd 1985–1991 között a nagy színház is felújításra került. Az 1988-ban a nyugdíjba vonult Nógrádi Róbert helyét az igazgatói poszton Lengyel György vette át, aki egyben a főrend. is, és ismét a széles közönségigények kielégítését tűzte ki célul. Az 1990–91-es évad nagy változásokat hozott. A Nyári Színház Bagossy László vezetésével önállósult Pécsi Kisszínház néven, amelynek horvát tagozata is szerveződött. A Pécsi Nemzeti Színház ig.-ja 1993-ban Balikó Tamás lett.

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ