Petrichevich Horváth Dániel

(?, 1760–Nagyszeben, 1842. jún. 25.): színházbérlő-igazgató, drámaíró- és fordító, mecénás. 1809-ben őrnagy volt a nemesi felkelőseregben, 1809-ben, valamint 1810–11-ben Felső-Fehér vármegye országgyűlési követe, királyi hivatalos az 1834–35., az 1837–38. és az 1841–42. évi diétákon. 1804-ben adományokat gyűjtött a kolozsvári színház építésére, és maga is adakozott. 1811. febr. 18-tól országgyűlési küldött a színházi bizottságban, 1813. dec. 1-jétől 1814. márc. 31-ig a társ. ig.-ja. 1814–15 telén főúri műkedvelő társ.-ot szervezett, amelyben német, francia és m. nyelven maga is játszott. Lefordította Körner Zrínyi c. drámáját (Kolozsvár, 1819), amellyel 1821. márc. 12-én a Farkas utcai színház megnyílt. Petrichevich Horváth Dániel a prológot írta, mondta és a címszerepet játszotta. 1820. febr. 4-től a színházi intézőbizottság vezetője, 1821. febr.–jún. között az új igazgatóbizottság elnöke. 1824-ben a színház működtetésére létrehozott részvénytársaság egyik alapítója. 1824. ápr. 4-től 1828 őszéig a háromtagú igazgatás tagja. Zuelma c. eredeti drámája valószínű azonos a Nemzeti Színházban 1846. ápr. 13-án I. H. D. szignó alatt bemutatott darabbal. Nyomtatásban még egy fordítása jelent meg: Az ősanya (Grillparzertől, Pest, 1824). További öt, német nyelvből készült fordításáról tudunk. – Ir. Sándor I.: A széplaki P. H. család (Kolozsvár, 1908); Bényei M.: Az erdélyi országgyűlések színházpolitikai vitái és iratai, 1791–1847 (1990).