Petry Kató

(?–?, 1960. jan. 14.): énekesnő. Énektanulmányait magánúton végezte. Gyermekkorától egyházi énekesként tartották számon. Bp. templomaiban állandó szólistaként énekelt. 1930-tól több önálló hangversenyt adott a Zak-n és számos vidéki városban. 1923-tól 1959-ig az Operaház tagja volt.