Podmaniczky Frigyes, br.

(Pest, 1824. jan. 20.–Bp., 1907. okt. 19.): intendáns. Iskoláit Pesten és Késmárkon végezte. 1843-tól tevékenyen részt vett a politikai életben. A szabadságharc után visszavonult, és szépirodalommal foglalkozott. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjaként lapot szerkesztett, majd a 70-es években ismét vállalt közéleti feladatokat. 1875 márc.-ától 1886-ig a Nemzeti Színház kormánybiztosa, ill. intendánsa volt. Tízéves működése alatt a színház egyik fénykorát élte. Rendeleteivel hosszú időre biztosította, tevékenységével elősegítette a zökkenőmentes működést, anélkül, hogy a művészeti irányításba beleszólt volna. Első lépésként a műfajokat választotta szét. A népszínműveket és operetteket átadta a Népszínháznak. A szerveződő Operaház – amelynek létrehozásában a Fővárosi Közmunkák Tanácsa elnökeként is jelentős szerepe volt – majdani együttesének kialakítását is megkezdte. Rendkívül sokat tett mind a Nemzeti Színház, mind az épülő Operaház biztonságos működéséért, a korszerű technika megvalósításáért. A nyitás előtt már minden szempontból teljesen szétvált a drámai és operai tagozat. A különváló színházak között átgondolt rendszer alapján osztotta el a jelmezeket és a díszleteket. Gondossága, minden részletre kiterjedő figyelme hosszú időre biztosította e két intézmény kiegyensúlyozott ügykezelésének kereteit is. Bp. kulturális életének fejlesztésében játszott szerepe miatt köztiszteletben álló személy volt. Emlékiratait Naplótöredékek, 1824–1887 (1887–1888) c. tette közzé.