Pór Anna

(Bp., 1913. jan. 18.– ): táncművész, művészeti szakíró. Szaktanulmányait a korai modern iskolákban – Dalcroze- és Mensendieck-rendszer, Duncan-iskola –, valamint a hazai klasszikus balettoktatásban végezte. 1936–1945 között Párizsban tevékenykedett. Tanult Charles Dullin iskolájában, Jean-Louis Barrault-nál. Táncórákat és gyógygimnasztikai gyakorlatokat tartott. A francia forradalom emlékére nagy sikerű táncos demonstrációt rendezett több száz táncos részvételével. Fellépett csoportos és önálló előadóesteken, és koreografált. Jelentős koreográfiái ez időszakból: Madridi gyermek, Magyar béreslány. Hazatérése után a Vasas Táncegyüttes vezetője volt, 1950–1959 között a Népművészeti Intézet táncosztályának vezetője. 1960-tól a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, főleg m. színháztörténeti kutatásokat végzett. Tanulmányai az Irodalomtörténet és a Színháztudományi Szemle köteteiben jelentek meg. Doktori disszertációját – „Balog István és a XIX. sz. elejének népies színjátéka” – az Irodalomtörténeti füzetek 1974-es kötete adta közre. Az 1970-es évek második felétől a napi művészetkritikába is bekapcsolódott, különösen a történeti megközelítést igénylő színházi és táncos produkciók iránt mutatott érdeklődést. Tanulmányai, kritikái a Színház és a Táncművészet évfolyamaiban jelentek meg. Párizsi éveiről szóló életrajzi visszatekintését a Tánctudományi Tanulmányok 1990–91-es kötete publikálta.