póz

(francia): 1. eredeti értelemben testtartás, attitűd; régebbi korstílusokban olyan kimerevített testtartás, mely a festőiség követelményeinek megfelelően az ábrázolt színpadi alak jellemét sűrítetten, v. az eljátszott jelenet hangulatát szimbolikusan összegezte; 2. negatív szóhasználatban modoros, mesterkélt testjátékot, tempójában v. funkciójában helytelenül, természetellenesen használt taglejtést, testtartást, ill. ezeknek tradicionálisan megmerevedett, kiüresedett használatát, ismételgetését jelenti.