próbafolyamat

színpadi mű előadását megelőző előkészületi munka, melynek időtartama korszakonként, színházanként és darabonként változó; napjainkban általában 3–6 hétig terjed. A próbafolyamat a színjátékban közreműködő összes színházi dolgozó számára betanulási alkalmat jelent a szerepek szövegének, a színészi játéknak, az egy. teljes munkájának begyakorlására. Ezért a művészi részcéloknak megfelelően különféle próbák vannak, amelyeken a közreműködők különböző csoportjai vesznek részt a rendező irányítása alapján, az általa megszabott időrendben.