Rédey Tivadar

(Bp., 1885. jún. 18.–Bp., 1953. jan. 25.): színikritikus, színháztörténész, könyvtáros. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Bp.-en végezte. 1910-ben az Országos Széchényi Könyvtár tisztviselője, 1929-től hírlaptárának vezetője, 1935-től helyettes főig.-ja volt. Kezdeményezésére jött létre a könyvtár színháztörténeti különgyűjteménye. A Kisfaludy Társaságnak (1934) és a Magyar Tudományos Akadémiának, 1938-től levelező, 1947–48-ban rendes tagja. A Napkelet c. újság színházi rovatát vezette, de a Magyar Élet, Szivárvány, Magyar Múzsa, Budapesti Szemle c. folyóiratokban is megjelentek színikritikái. Színháztörténeti tárgyú tanulmányokat, színészportrékat is közölt. Kritikái a konzervatív műbírálat szellemét követték, de az előadás minden alkotóelemét alaposan elemezte. Könyvei: Kritikai dolgozatok és vázlatok (1931); A Nemzeti Színház története (1937); Ódry Árpád (1942).