Rehák József

(?, 1766–Pest, 1854. nov. 20.): színházszervező, mecénás. 1793-ban, mint fiatal ügyvéd, feleségül vette Moór Annát, a pest-budai társ. vezető színésznőjét. 1794–1796 között Pest vármegye megbízásából a társ. kasszatisztje volt. 1796 után kintlevőségeik és megmaradt javaik kezelőjeként létrehozta a Magyar Theatrale Institutumot. A m. színészet állandósítását célzó tervezetek (1799–1802) készítője. 1807-ben rövid ideig id. br. Wesselényi Miklós teljhatalmú megbízottja a Pesten játszó erdélyi társ. élén. 1828-tól Pilisvörösvárott élt. Élete végéig a m. színészet mecénása volt. A Pesti Magyar Színház építését többszöri adományával támogatta. – Ir. A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig (1987).