rendező

a színházi előadás művészi megtervezője, betanítója, a színjáték egységének létrehozója. A hivatásos színészet kezdeti időszakában nagy tapasztalatú v. a társ.-ban vezető szerepet betöltő színészek látták el a funkciót, amely kezdetben kb. a mai ügyelői feladatkörnek felelt meg. A rendező munkája a 19. sz.-ban, a színházi munkamegosztás folyamatában vált önálló és mindinkább meghatározó jelentőségű művészi feladattá. – Ir. Vidor D.: A színpadi rendező és munkája (1936); G. Tovsztonogov: A rendező hivatása (1966); A. Efrosz: Mestersége, rendező (1985).