rendezőpéldány

a rendezés művészi szervezettségét rögzítő szövegkönyv, amelyet a rend., ill. az ő irányításával asszisztense készít el a színpadi munka megkezdése előtt. A színpadi mű elhangzó szövegén kívül tartalmazza a színészi játékra, ill. a technikai lebonyolításra vonatkozó instrukciókat. A próbák folyamán (esetleg az előadások során is) bővül, alakul, így később segítségével az előadás felújítható. Fennmaradása esetén a színjátéktípusok történeti leírásának alapvető forrása. A legrégebbi ismert m. rendezőpéldány Fáncsy Lajos munkája: Bayard-Théaulon Az aggszínész és leánya c. darabjához készült a Pesti Magyar Színházban (1839).